ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติเมื่อใส่ชุดกิโมโน

สำหรับผู้ที่สนใจ ชื่นชอบ หรืออยากทดลองใส่ชุดกิโมโนสักครั้ง ไม่ว่าจะเพื่อถ่ายรูป เพื่อออกงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือเพื่อเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่ควรเรียนรู้เมื่อต้องใส่ชุดประจำชาติ หรือชุดประจำท้องถิ่น ก็คือการเรียนรู้ถึงวิธีการและธรรมเนียมปฏิบัติขณะที่สวมใส่เพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ถึงข้อพึงระวังและเมื่อใส่ชุดกิโมโนดังต่อไปนี้

การยืน โดยท่ายืนที่เหมาะสมเมื่อสวมใส่ชุดกิโมโนคือการยืนให้เท้าชิดกัน ปล่อยมือแนบข้างลำตัว ศีรษะตั้งเชิดหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ดูสง่างาม ไม่ควรยืนโพสต์ขา ยืนขาแยก หรือยกมือท้าวเอว เพราะถือว่าไม่สำรวม

การเดิน เนื่องจากชุดกิโมโนจะค่อนข้างแคบ ส่งผลให้การก้าวเท้าต้องเป็นไปแบบก้าวสั้น ๆ ไม่ควรวิ่ง หรือเดินแบบก้าวยาว ๆ มือควรวางแนบลำตัวเพื่อความสง่างามในการเดิน และไม่ควรแกว่งแขน

การขึ้นลงบันได ไม่ควรปล่อยชายแขนให้ลากกับพื้นและควรช้อนบริเวณแขนที่ยาวไว้ในมือด้านหนึ่งแล้วค่อยก้าวเดินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการลื่นล้ม

การนั่งบนเก้าอี้ ด้วยชุดกิโมโนที่รัดบริเวณหน้าท้องด ดังนั้นท่านั่งที่ดีที่สุดคือการนั่งหลังตรง เก็บชายแขนเสื้อมาไว้บนตัก และไม่ควรนั่งพิงพนักเก้าอี้

การนั่งบนเบาะรองนั่งให้ค่อย ๆ ย่อตัวลงคุกเข่า แล้วจึงนั่งบนเบาะรองพื้น และไม่ควรเหยียบเบาะรองพื้นแล้วนั่ง เพราะถือเป็นการเสียมารยาท

การเก็บสิ่งของที่ตกลงพื้น  ควรให้ย่อตัวลงช้า ๆ เพื่อเก็บสิ่งของที่หล่นจากข้างลำตัว

การโบกมือทักทาย เนื่องจากชุดกิโมโนจะเป็นชุดที่มีแขนกว้างและยาว ดังนั้นในการโบกมือเพื่อทักทายจึงควรใช้มืออีกด้านหนึ่งแตะปลายแขนไว้ไม่ให้อีกด้านหล่นลงมา

 

 

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.